Video documentation of the project from spring 2020. Videodokumentaatioita projektista keväältä 2020.

Dancing with social distance creates a space for meeting people without physical contact in this state of emergency. 
Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana.

Due to the COVID-19 virus we are forced to isolate. Through this project we are trying to find a way to stay in contact and to express our feelings of what is happening around us through movement.

During the spring 2020 Dancing with social distance has given an opportunity to dance together in a simple way through mirroring each other’s movement via Zoom service without physical contact.

The project is actualized by two performance artists Angela al Debs and Kati Raatikainen. Angela al Debs is an Artists at Risk (AR) Resident at AR-Safe Haven Helsinki, co-hosted by AR, the Finnish National Theatre and Zodiak. This AR-Residency is curated by Perpetuum Mobile (PM) and co-funded by the Division of Culture and Leisure of the City of Helsinki, the Finnish National Theatre and Zodiak. Kati Raatikainen is a Helsinki based choreographer working in the Valokeilassa Koillinen project in Zodiak, interested in the variety of possibilities within the performance art.

Tanssia sosiaalisella etäisyydellä luo tilan ihmisten tapaamiselle ilman fyysistä läheisyyttä käsillä olevan poikkeustilan aikana. COVID-19-viruksen takia olemme pakotettuja pitämään etäisyyttä toisiimme. Tämän projektin kautta yritämme löytää yhden tavan pitää yhteyttä, kohdata ja ilmaista tunteitamme ympärillämme tapahtuvien asioiden suhteen ja niistä huolimatta.

Kevään 2020 aikana Tanssia sosiaalisella etäisyydellä on tarjonnut mahdollisuuden tanssia yhdessä yksinkertaisella tavalla peilaamalla toisen liikettä Zoom palvelun kautta ilman fyysistä etäisyyttä.

Projektin toteuttavat kaksi esitystaiteilijaa Angela al Debs ja Kati Raatikainen. Angela al Debs toimii taiteilijana Suomessa Artist at Risk järjestön kautta AR-Safe Haven Helsingissä, yhteistyössä Kansallisteatterin ja Zodiakin kanssa. Tämän AR-residenssin kuratoi Perpetuum Mobile (PM), ja sitä rahoittivat Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajanosasto, Kansallisteatteri ja Zodiak Uuden tanssin keskus. Kati Raatikainen on Zodiakin Valokeilassa Koillinen -projektissa työskentelevä helsinkiläinen koreografi, joka on kiinnostunut esitystaiteen monipuolisista mahdollisuuksista.